Fit For Work – Munkaképes?


„Mozgásszervi betegségek okozta terhek – kihívások a munkaképesség megtartása és a fogyatékosság megelőzése területén az Európai Unióban” konferencia
a Magyar Reumatológusok Egyesülete, az Európai Reumaellenes Liga, (EULAR: European League Against Rheumatism) és az Európai Koalíció a Munkaképességért (Fit for Work Europe Coalition) rendezésében 2011. április 20-21-én Budapesten a magyar EU elnökség védnöksége alatt.

2011. április 21-én reumatológiai és mozgásszervi betegségekkel élők európai képviselői és a reumatológiai szakterület vezetői közös felhívást intéztek az EU politikai döntéshozóihoz. Együttesen azt kérik, hogy ismerjék fel a mozgásszervi betegségek munkavállalást nehezítő hatását és ennek európai költségeit és készítsenek nemzeti terveket az mozgásszervi betegségek okozta társadalmi terhek csökkentése céljából.

Az Európai Bizottság becslései szerint a mozgásszervi betegségek a munkahelyi hiányzások körülbelül feléért, a tartós munkaképtelenség 60%-áért felelősek.

“Mivel a mozgásszervi betegségek a munkaképtelenség fő okai Európában, az országok döntéshozói számára elengedhetetlen, hogy felismerjék a mozgásszervi betegségek fontosságát. A mozgásszervi betegségek az európai munkaerőpiacra negatív hatása jelentős, ezért megoldásokat kell nyújtani annak érdekében, hogy az mozgásszervi betegségek munkaképtelenséget okozó betegségekből jól karbantartható betegséggé váljanak.”– közölte Paul Emery professzor, az Európai Reumaellenes Liga elnöke, az Európai Koalíció Munkaképességért társelnöke.

Több mint 100 millió európai lakos szenved mozgásszervi betegségekben, így ez az egyik legnagyobb problémát jelentő betegség az Unióban. A konferencia arra kéri az állampolgárokat, hogy olyan intézkedéseket sürgessenek, amelyek támogatják a mozgásszervi betegségekkel élő európai lakosok aktívabb részvételét a munkaerőpiacon és a társadalomban.

Az EU 2010-2020-as Fogyatékosügyi Stratégiájának célja, hogy képessé tegyék a fogyatékossággal élő embereket arra, hogy valamennyi állampolgári jogukat, köztük a munkához való jogot érvényesítsék. A konferencia a politikai döntéshozók, az egészségügyi szakemberek és a munkáltatók szorosabb együttműködését indítványozza annak érdekében, hogy ez a cél megvalósuljon, és az akadályok elhárításával növekedjen a mozgásszervi betegségekkel élő munkavállalók aránya a munkaerőpiacon.

„A betegség okozta fájdalom ellenére a mozgásszervi betegségekkel élők nagy többsége munkaképes, és gazdasági szempontból aktív marad, amennyiben megfelelő támogatást kap ehhez. E tekintetben fontos a kezelések javítása, ám azok az intézkedések is, amelyeket az EU és tagállamai, valamint a munkavállalók tesznek a munkahelyek akadálymentesítése céljából. A munkakörnyezetnek a fogyatékossággal élők igényei szerinti átalakításai gyakran olcsóbb, mint gondolnánk (például egy alkalmazott asztalát a földszintre áthelyezni, ha az nem képes lépcsőzni).” Neil Betteridge, EULAR Elnökhelyettes.

Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 célja, hogy képessé tegye a fogyatékkal élő embereket arra, hogy valamennyi jogukat érvényesítsék, valamint a társadalmi és gazdasági szerepvállalás előnyeiből részesüljenek. Cél kell legyen tehát, hogy keresőképességüket megtartva teljes, önálló életet élhessenek, aktív tagjai maradhassanak a társadalomnak, élvezve értékteremtő munkájuk pénzügyi-, emberi kapcsolati- és pszichés előnyeit. A stratégia kulcsszavai az „akadálymentesítés”, a „részvétel” és a „foglalkoztatás”.

A kormányoknak többek között a következő lépéseket szükséges megtenni:

  • Pontosabb adatok és jó példák egymás közti megosztása.
  • Megelőzéssel, korai felismeréssel és a betegségek szoros karbantartásával a betegséggel élők munkaképességének megtartása legyen a cél.
  • Olyan aktív munkaerő-piaci politika folytatása, amely lehetővé teszi a mozgásszervi betegségekkel élő munkavállalók számára, hogy munkában maradjanak, vagy visszatérjenek a munkába.
  • Megfelelő munkakörülmények biztosítása.
  • A kezelés eredményességének mutatójaként a munkaképesség jelenjen meg.
  • Az egészségügyi és szociális intézmények, valamint a munkáltatók közti koordináció és együttműködés elősegítése.
  • A munkaképesség megtartása vagy annak elvesztése, és az ebből következő klinikai és társadalmi hatások jelenjenek meg az egészségügyi technológiai- és az egészséggazdasági értékelésekben
  • A mozgásszervi betegségekkel élő állampolgárok jussanak hozzá a költséghatékony fizikai és pszichológiai kezelésekhez (a korai felismerés és kezelés alapvető és döntő fontosságú a munkalehetőségének megtartása, illetve munkába való visszatérése terén)
  • A politikai döntéshozók, egészségügyi dolgozók, munkáltatók és a mozgásszervi betegséggel élők közti szorosabb kommunikáció és koordináció szükséges.
  • Ahhoz, hogy a mozgásszervi betegséggel élők munkaerőpiacra való visszatérését gyakorlatban elősegítsék, gondolni kell az akadálymentes tömegközlekedésre, oktatási/képzési intézmények átképzéshez rendelkezésre állására, valamint a megfelelően átalakított munkahelyek biztosítására.

További információt a következő weboldalakon talál: www.eular.org vagy www.fitforworkeurope.eu.

Sajtóközlemény letöltése itt

Szórólap letöltése itt