Pályázati felhívás


Pályázat reumatológiai betegséggel élő betegek számára
EULAR  Edgar Stene Prize 2022

“How treating my RMD has influenced my hopes for the future?”
Hogyan befolyásolja a reumatológiai betegségemmel való törődés a jövőbeli elvárásaimat?
Mik jelentették a legnagyobb kihívást, és mi motivált az út során?
Mi jelentett reményt akkor (a múltban) és ma?
Ki kísért az út során – család, orvosok és/vagy barátok?
A lehetőségek figyelembe a vétele, az elvárások, remények, víziók kifejezésre juttatása a jövővel kapcsolatban.

Kérjük, osszák meg velünk történetüket! A pályázaton részt vehet minden reumatológiai betegséggel élő 18 évesnél idősebb beteg, aki nem áll alkalmazásban sem betegegyesületnél, sem a tudományos társaságnál (MRE). A pályázatot két gépelt oldalnyi magyar nyelvű szöveg (WORD dokumentum, A4-es oldalméret, Arial 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel, normál margókkal) formájában

2021. december 20-ig kérjük eljuttatni a következő címre lehetőleg elektronikusan (de lehet papíron is):

Magyar Reumabetegek Egyesülete Dr. Ortutay Judit 1023 Budapest Ürömi u. 56.
reumabetegekmagyar@gmail.com vagy mra@reumatologia.hu

A pályázat benyújtásához szükséges adatok:

  • név, lakcím, telefonszám/mobilszám, e-mail cím,
  • egy magas felbontású portré fénykép a szerzőről
  • 3-5 magas felbontású fénykép a szerző életéről, ill. a pályázat témájával kapcsolatban
  • néhány személyes információ a szerzőről: életkor, foglalkozás, család, hobbi, lakóhely, hol szerzett tudomást a pályázatról, és miért döntött a részvétel mellett? Ezeket az információkat akkor használják majd fel, ha a nemzetközi zsűri alkalmasnak találja a pályázatot a publikálásra
  • a szerző nyilatkozata hozzájárulásáról, hogy írását hazai és nemzetközi szinten publikálják (valamint az EULAR hivatalos adatvédelmi [GDPR] formulájának kitöltése, ezt a pályázatok beérkezése után küldjük el a szerzőknek)

A beérkezett pályaműveket egy 3 tagú bizottság fogja elbírálni, és közülük a legjobbnak ítélt munkát küldjük majd el az EULAR titkárságára. A nemzetközi pályázat első helyezettjeiről tavasszal döntenek, az 1000 Eurós első díjat az EULAR 2022. évi kongresszusán adják át. A nyertes részt vehet az EULAR gálavacsorán és fedezik útiköltségét is. A második helyezett 700 Eurót, a harmadik 300 Eurót nyer.

Köszönettel:

Rozán Eszter elnök – Dr. Ortutay Judit titkár
Magyar Reumabetegek Egyesülete