RHEUMATOID ARTHRITISES BETEGEK EGYESÜLETE


HUNGARIAN ASSOCIATION OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Levélcím: Budai Irgalmasrendi Kórház, Közművelődési Könyvtára
1023 Budapest, Frankel L.u. 31.fldsz.. Tel.: 1/ 438-84-00/ mellék: 8787
Számlaszám: OTP Bank Rt. Budapest 117 11034-20854564
Tel.: 06-30-4488593  E-mail: betegkonyvtar@irgalmas.hu

A Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesülete a betegek által létrehozott szervezet, mely  1999. augusztus 24.-én alakult kiemelkedően közhasznú szervezetként került bejegyzésre.

Az Egyesület Alapszabályában meghatározott, törvény szerinti közhasznú tevékenységei:

–   Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi-, rehabilitációs
tevékenység.
–    Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
–    Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
–    Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése.
–   Rehabilitációs foglalkoztatás.

Az Egyesület célja:

A rheumatoid arthitisben szenvedő betegek életfeltételeinek javítása, jobb egészségügyi ellátásuk, megváltozott egészségügyi állapotukhoz való alkalmazkodásuk elősegítése. E célok érdekében előadásokat szervezünk, kiadványokat szerkesztünk. Több szakember: szakorvos, gyógytornász, pszichológus, lelkigondozó, hittanár közreműködésével önsegítő „self-management” programot szervezünk betegeink részére, mely során  csoportfoglalkozásokon megismerkednek a betegség lényegével, a kezelési elvekkel, a gyógyászati segédeszközök használatával, lehetőséget teremtünk a betegséggel való megkűzdést segítő tudás megszerzésére, készségek fejlesztésére. Gyógytornász megtanítja azokat a tornagyakorlatokat, melyeket rendszeresen el kell végezni. Külön felhívjuk a figyelmet a leggyakrabban előforduló hibákra, pl a helytelen gyógyszerszedés, helytelen életvitelre, melyek tovább rontják a beteg állapotát. A gondozás során a betegek a mindenkori állapotuknak megfelelően kapnak gyógyszeres és fizioterápiás kezeléseket. A pszichológus segít a betegség okozta problémák  feldolgozásában.

Minden hónap első teljes hetének péntekén összejöveteleket tartunk a Budai Irgalmasrendi Kórház Tanácstermében (Budapest, Frankel L.u.54. fldsz. 14 órakor.)

Minden sorstársat szeretettel várunk!