1998-ben alakult meg a Magyar Reumabetegek Egyesülete. Az egyesület ernyőszervezet, egyrészt az országszerte működő reumatológiai betegklubok és betegszervezetek munkáját segíti, újak létrejöttét támogatja, információs anyagokkal, rendezvényekkel járul hozzá a betegoktatáshoz.

Az MRBE céljai

  • A reumatológiai betegségekkel járó hátrányok feltárása, ezek széleskörű megismertetése a betegek, az orvosok és a társadalom körében, közreműködés az enyhítésükben.
  • A reumatológiai betegséggel együtt élők országszerte működő klubjai, egyesületei közötti kapcsolat megteremtése.
  • Szoros együttműködés más betegségekkel élők szervezeteivel.
  • Más országok betegegyesületeivel való kapcsolattartás.
  • A reumatológiai betegségek kezelési lehetőségeiről, az új gyógyeljárásokról, a kutatások eredményeiről minél több információ, minél szélesebb körben való elterjesztése.
  • A betegséggel együtt élők oktatása a betegségükkel való együttélés, a szükséges gyógytorna, az otthon elvégezhető kezelések és a segédeszközök használata tekintetében.Naprakész tájékoztatás a betegséggel együtt élők által igénybe vehető kedvezményekről.

Az MRBE feladatai

A fenti célokat figyelembe véve és a célok megvalósítása érdekében az MRBE az alábbi tevékenységeket végzi:

  • egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Mindezeket a célokat és a megvalósításokat elősegítő feladatokat információs iroda működtetése, rendszeresen megjelenő hírlevél kiadása, előadások, tanfolyamok, bemutatók, konferenciák szervezése kiadványok, betegfelvilágosító anyagok kiadása útján kívánja elérni.

Egyesületünk 2015 óta megfelel az EULAR „user led organisation” kritériumainak: a vezetőségben többségben vannak a betegek, az őket támogató egészségügyi dolgozók mellett.

Elnök: Rozán Eszter a Vas Megyei Reumaklub vezetője.
Titkár: Dr. Ortutay Judit
Vezetőségi tagok:
Prof. dr. Géher Pál
Dr. Majtényi Sándor
Pethő Gáborné
Dr. Rojkovich Bernadette
Szabóné Dúl Katalin
Felügyelő bizottság tagiai:
Csató Zsuzsanna
Beliczay Anna
Sántáné Tóth Edit

Az egyesület tagjai lehetnek jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. betegklubok), jogi személyek (vagyis bejegyzett szervezetek, egyesületek, alapítványok, stb.) természetes személyek, (azaz magánszemélyek) is. Pártoló tagok lehetnek, akik e célok megvalósításához anyagi vagy természetbeni juttatással hozzájárulnak.

Tagdíj: természetes személyek számára évi 500 Ft,
szervezetek (jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek) számára évi 2000 Ft.
Bankszámlaszámunk: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 11702036-20671912
Adószámunk: 18097917-1-41

Az Egyesület jó működése és hasznos tevékenysége tagjainak aktivitásán alapszik, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik ezen célok megvalósítása érdekében munkánk iránt érdeklődnek, és/vagy abban szívesen részt vennének.
Levélcím: Magyar Reumabetegek Egyesülete: 1023 Budapest Ürömi utca 56.