Magyar Reumabetegek Egyesülete (MRBE)


1998-ben alakult meg a Magyar Reumabetegek Egyesülete. Az egyesület ernyőszervezet, egyrészt az országszerte működő reumatológiai betegklubok és betegszervezetek munkáját segíti, újak létrejöttét támogatja, információs anyagokkal, rendezvényekkel járul hozzá a betegoktatáshoz.

Az MRBE céljai

  • A reumatológiai betegségekkel járó hátrányok feltárása, ezek széleskörű megismertetése a betegek, az orvosok és a társadalom körében, közreműködés az enyhítésükben.
  • A reumatológiai betegséggel együtt élők országszerte működő klubjai, egyesületei közötti kapcsolat megteremtése.
  • Szoros együttműködés más betegségekkel élők szervezeteivel.
  • Más országok betegegyesületeivel való kapcsolattartás.
  • A reumatológiai betegségek kezelési lehetőségeiről, az új gyógyeljárásokról, a kutatások eredményeiről minél több információ, minél szélesebb körben való elterjesztése.
  • A betegséggel együtt élők oktatása a betegségükkel való együttélés, a szükséges gyógytorna, az otthon elvégezhető kezelések és a segédeszközök használata tekintetében.Naprakész tájékoztatás a betegséggel együtt élők által igénybe vehető kedvezményekről.

Az MRBE feladatai

A fenti célokat figyelembe véve és a célok megvalósítása érdekében az MRBE az alábbi tevékenységeket végzi:

  • egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Mindezeket a célokat és a megvalósításokat elősegítő feladatokat információs iroda működtetése, rendszeresen megjelenő hírlevél kiadása, előadások, tanfolyamok, bemutatók, konferenciák szervezése kiadványok, betegfelvilágosító anyagok kiadása útján kívánja elérni.

Elnök

Dr. Ortutay Judit, aki a kilencvenes évek eleje óta vesz részt a betegszervezet munkájában. Kezdetben a Magyar Reumatológusok Egyesülete Szociális Ligájának a tagja, 1996-tól elnöke. 1998-tól az ennek az utódjaként megalakult Magyar Reumabetegek Egyesületének elnöke. Ugyanezen évtől képviseli az EULAR Szociális Ligák állandó Bizottságában (PARE) a magyar betegeket. Számos felvilágosító, betegség ismertető anyag, cikk és előadás szerzője.

Az MRBE 2012. évi beszámolója és közhasznúság jelentése letölthető ide kattintva

EULAR PARE